Všeobecné informácie

Snažíme sa robiť všetko tak, aby sme reklamáciám predchádzali. Máme vyvinuté rôzne programy, ktoré nám v tom pomáhajú, no prípadnému ľudskému zlyhaniu alebo chybe výrobku sa nedá vždy vyhnúť. Každú reklamáciu sa snažíme vybaviť čo najrýchlejšie k spokojnosti zákazníka.

V prípade, ak dôjde k ľudskému zlyhaniu (napr. Vám prídu iný tovar než ten, ktorý ste si objednali) tak samozrejme danú chybu ihneď po nahlásení napravíme na naše náklady.

Záruka

Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.